01مارس 2012

محیط منزل مکانی است که بهترین و مهمترین ساعات شبانه‌ روز را در آن میگذرانیم. احساس ما در این ساعات تحت تاثیر محیط منزل  و چگونگی طراحی داخلی و دکوراسیون آن قرار دارد. موارد بسیاری در این تاثیرگذاری مورد توجه هستند که  طراحی داخلی و دکوراسیون مهمترین آنهاست.  شاید گفتنش جالب نباشد ، اما طراح […]